Píla Janicki

Píla Janicki pôsobí v oblasti slu¾ieb u¾ veµa rokov. Prijíma a realizuje objednávky na výrobu dosiek, lát, reziva, strešných krovov z celého malopoµského a sliezskeho kraja. Našimi klientmi sú súkromné osoby, ako aj firmy a spoloènosti. Píla z Tokarnia ponúka taktie¾ impregnáciu dreva a predaj dosiek.

Vïaka dôkladnému prevedeniu strešných krovov a pri pou¾ití najkvalitnejšieho dreva sme naviazali úzku spoluprácu s klientmi z odvetvia stavebníctva, rekonštrukcií, obchodu a slu¾ieb.

 
 

Janicki Píla

Stavebné rezivo, Strešné krovy, Strešné konštrukcie

Úvodná stránka Píla Janicki Ponuka Kontakt Mapa strony

 

projektowanie stron www iPolska.com.pl

 

Tartak Kraków

,

Tartak ma³opolska

,

Tartak ¦l±sk

,

Wiê¼ba dachowa Ma³opolska

,

Wiê¼ba dachowa ¦l±sk

,

Drewno konstrukcyjne ¦l±sk

,

 

 

 

 

 

 

 
email